Skoči na glavno vsebino

Šolski otroški parlament

V četrtek, 4. 1. 2024, se je v matični in podružnični šoli odvijal šolski otroški parlament. Aktivnosti v okviru tega dogodka so bili deležni učenci od 4. do 9. razreda.

Že drugo leto zapored smo obravnavali zelo pomembno temo – Duševno zdravje otrok in mladostnikov. V preteklem šolskem letu smo pozornost namenili spoznavanju duševnega zdravja, kaj to je, kaj nanj vpliva, kakšne so posledice…

V letošnjem šolskem letu pa smo se usmerili v raziskovanje vpliva zasvojenosti na duševno zdravje odvisnika in njegovih pomembnih drugih, vpliva medosebnih odnosov na duševno zdravje, pomena primernega gibanja in prehrane na duševno zdravje ter iskanje virov pomoči.

Da smo skupaj z učenci res poglobili svoja spoznanja, smo v obe šoli povabili strokovne delavce iz Zdravstvenega doma Lenart in Zdravstvenega doma Ptuj.

V podružnični osnovni šoli v Vitomarcih smo učenci in zaposleni znanje o duševnem zdravju širili ob pomoči strokovnih delavk iz Zdravstvenega doma Ptuj. Tako so bili učenci 4., 5. in 6. razreda deležni gibalne delavnice o zdravem in primernem gibanju ter pomembnosti pravilne drže telesa, ki sta jo izvedli fizioterapevtki iz omenjenega zdravstvenega doma. Spoznali so veliko zanimivih vaj za pravilno držo hrbtenice.

Po tej delavnici pa jih je medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ptuj poučila o zasvojenosti. Spoznali so, kaj je zasvojenost, s čim smo lahko zasvojeni, kakšne so posledice zasvojenosti za odvisnika in vplivih na njegove pomembne druge. Učenci so se v okviru te delavnice preizkusili tudi v iskanju rešitev tega problema in spoznali vire pomoči. Druga polovica dneva pa je bila namenjena vplivu medosebnih odnosov na naše duševno zdravje. Dan so zaključili z lepimi mislimi, ki so jih drug drugemu zapisali na zgibanko iz papirja.

Šolski otroški parlament

V četrtek, 4. 1. 2024, se je v matični in podružnični šoli odvijal šolski otroški parlament. Aktivnosti v okviru tega dogodka so bili deležni učenci od 4. do 9. razreda.

Že drugo leto zapored smo obravnavali zelo pomembno temo – Duševno zdravje otrok in mladostnikov. V preteklem šolskem letu smo pozornost namenili spoznavanju duševnega zdravja, kaj to je, kaj nanj vpliva, kakšne so posledice…

V letošnjem šolskem letu pa smo se usmerili v raziskovanje vpliva zasvojenosti na duševno zdravje odvisnika in njegovih pomembnih drugih, vpliva medosebnih odnosov na duševno zdravje, pomena primernega gibanja in prehrane na duševno zdravje ter iskanje virov pomoči.

Da smo skupaj z učenci res poglobili svoja spoznanja, smo v obe šoli povabili strokovne delavce iz Zdravstvenega doma Lenart in Zdravstvenega doma Ptuj.

Tako je za učence 4. in 5. razreda v matični osnovni šoli dietetičarka iz Zdravstvenega doma Lenart izvedla predavanje in delavnico o zdravi prehrani s poudarkom na spoznavanju vpliva energijskih pijač na naše telo in zdravje ter vplivu omenjenega na duševno zdravje. Drugi del dneva pa so posvetili vplivu medosebnih odnosov na duševno zdravje.

Učenci od 6. do 9. razreda so se v tem dnevu v matičnih oddelkih ukvarjali z vplivom zasvojenosti, predvsem z nikotinskimi izdelki, na duševno zdravje odvisnika in njegovih pomembnih drugih. Izrazili so svoje mnenje o tem, zakaj mladi te izdelke sploh poskusijo, zakaj jih nekateri sploh ne uporabljajo, kje ali od koga so izvedeli o posledicah uporabe omenjenih izdelkov, kaj bi jih odvrnilo od uporabe le teh in kaj bi jih spodbudilo k opustitvi uporabe nikotinskih izdelkov. Večina učencev tega starostnega obdobja je kot razlog za poskus tega navedla radovednost, vpliv družbe in stres. Kot razlog za neuporabo teh izdelkov so izpostavili zavedanje o škodljivosti zdravju, neprivlačnost uporabnikov nikotinskih izdelkov, ne prepoznavajo pametnega in logičnega razloga za uporabo in zaradi posledic nikotinskih izdelkov (smrt, hude bolezni).O posledicah uporabe nikotinskih izdelkov pa so največ izvedeli v šoli, od staršev, prijateljev in sošolcev. Nikotinskih izdelkov nikoli ne bi poskusili zaradi hudih posledic – smrt. K opustitvi te razvade pa bi jih spodbudile težave z lastnim zdravjem ali opazovanju zdravstvenih težav svojih bližnjih in znancev.

Šestošolci so poleg tega imeli še predavanje o virih pomoči v primeru težav z duševnim zdravjem, ki ga je izvedla svetovalna delavka ga. Jasna Lipovž.

Ker pa pri odvisnosti velikokrat pride do hudih zdravstvenih težav in življenjske ogroženosti so reševalci iz Zdravstvenega doma Lenart izvedli tečaj prve pomoči za učence tretje triade.

Izmenjevalnica

V ponedeljek, 11. 12. 2023, in v sredo, 13. 12. 2023, se je že tradicionalno odvila izmenjevalnica rabljenih stvari. S to akcijo želimo pri učencih razvijati trajnostni odnos do stvari, saj moramo skrbeti za čistost našega planeta.

Kot vsako leto so se tudi tokrat učenci izkazali z zbranimi predmeti za izmenjavo. Tako se je nabralo veliko oblačil, dodatkov, knjig, potrebščin in igrač, ki so razveselile otroke. Pri izvedbi so aktivno sodelovali učenci obeh šestih razredov, ki so zbrane stvari lepo zložili in mlajšim učencem pomagali pri izbiri. Izmenjava stvari se je uspešno zaključila, saj na koncu ni ostalo nič.

Hvala vsem za sodelovanje.

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost učencev in podmladek Rdečega križa

Prvi teden v mesecu oktobru poteka v znamenju Tedna otroka. Ta program poteka že od leta 1954 pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Letošnja tema omenjenega tedna je Zakaji in zatoji radovednosti.

Vprašanja Zakaj imajo za človeštvo velik pomen, saj izhajajo iz človeške radovednosti. Posledica tega pa so odgovori ZATO. Oboje skupaj nas je pripeljalo do vseh odkritij in napredka. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na napake, ki so se pri tem zgodile in nam tudi dale ogromno pomembnega znanja. Zato moramo tudi našim mladim dati možnost, da se iz napak učijo. Pri tem pa jim moramo zagotoviti čim bolj varno okolje.

Kot je na naši šoli že dolgoletna tradicija, začnemo Teden otroka s sprejemom prvošolcev v šolsko skupnost učencev OŠ Cerkvenjak – Vitomarci. Letos pa se je temu pridružil še sprejem prvošolcev v podmladek Rdečega križa občinske organizacije Rdečega križa Cerkvenjak. Zato smo na letošnji slavnostni prireditvi gostili tudi predsednico omenjene organizacije, go. Marijo Firbas.

Na krajši prireditvi, ki so jo v ta namen pripravili učenci višjih razredov, so naši prvošolci ponosno zaprisegli in tako postali člani šolske skupnosti in člani podmladka Rdečega križa. Učenci prvega razreda so na tej prireditvi tudi pokazali, kaj so se v prvem mesecu pouka že naučili. Po svojem nastopu pa so uživali v glasbenih in plesnih točkah učencev in učenk 5., 7. in 8. razreda. Nekaj dogajanja je ujetega na fotografijah v galeriji.

Srečanje starejših občanov v organizaciji RK Cerkvenjak

V petek, 2. 6. 2023, so se učenci OŠ Cerkvenjak – Vitomarci v okviru podmladka RK OŠ Cerkvenjak – Vitomarci udeležili srečanja starejših občanov v Cerkvenjaku. Srečanje je organizirala občinska organizacija RK Cerkvenjak. Učenci naše šole so ta dogodek popestrili s krajšim kulturnim program. Starejšim občanom so pokazali, s čim se poleg učenja v šoli še ukvarjajo. Pripravili so plesno, pevsko in instrumentalno točko.

Dostopnost