Skoči na glavno vsebino

 

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure. Predsednica sveta staršev je Melanija Zorko.

 

Člani Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

Predsednica: Melanija Zorko

Matična šola CerkvenjakPodružnična šola VitomarciVrtec CerkvenjakVrtec Vitomarci
1.a Mateja Domanjko1.c Mateja SedlašekAndreja MožirLaura Toš
1.b Mateja Kuri2.b Petra KostanjevecMitja FekonjaAndreja Doberšek
2.a Saša Horvat3.b Monika AjlecTadeja KranerPrimož Potočnik
3.a Martina Gomzi4.b Jožica HanželAlenka MolehJasmina Lajh
4.a Andreja Kolar5.c Jerneja ČehGabrijela Ploj Zavšek
5.a Robert Hašaj6.c Danilo PučkoMarcela Krničar
5. b Mojca Borko
6.a Simona Fibras
6.b Lidija Borko
7.a Maja Murkovič
8.a Melanija Zorko
9.a Petra Žnidarič

 


Zapisnik sveta staršev 17. 6. 2014
Zapisnik sveta staršev 5. 3. 2014
Zapisnik sveta staršev 30. 9. 2013
Zapisnik sveta staršev 27. 5. 2013
Zapisnik sveta staršev 28. 2. 2013
Zapisnik sveta staršev 1. 10. 2012

(Skupno 696 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost