Skoči na glavno vsebino
EKO himna

 

 

2019 /20
Koordinator eko šole: Darko Štrafela
PROJEKTI

– EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

– PODNEBNE SPREMEMBE

– MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE

-ŠOLSKA VRTILNICA

 

ZBIRALNE AKCIJE

– ZBIRANJE ODPADNIH TONERJEV IN KARTUŠ

– ZBIRANJE ODPADNIH BATERIJ

– ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA IN KARTONA

 

DRUGE DEJAVNOSTI

 

– PRIPRAVA OKOLJSKIH VSEBIN ZA PROGRAM ŠOLSKEGA RADIA

– HRANA IN ZDRAVJE – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

– VKLJUČEVANJE UČENCEV V UREJANJE OKOLICE USTANOVE

-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

 

 

 

2015/16 2016/17
2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

 

 

Naš Eko znak je jabolko, simbol zdravega življenja in čistega okolja. Na našem področju so jabolka plod dolgoletne tradicije, nasadi jablan so na slehernem griču naše pokrajine, precej je še tudi starejših zelo iskanih sort. Logotip izraža široko paleto pomena ekologije, ki je prežeta s kontrasti težnje po zdravem in čistem ter dejavniki, ki to ogrožajo. To nam nakazujejo tople in hladne mavrične barve s prameni črnine. Rjavo-rdeči odtenki ponazarjajo ogenj, energijo, zemljo, ti pa se izmenjujejo s svežino modrine, ki nam simbolizira čisto vodo in zrak. Rumena barva nam predstavlja svetlobo, ki jo moramo ohraniti v smislu optimizma in ekološkega zavzemanja za harmonično usklajenost človeka z naravo.

 

Cilji eko šole:

 • ekološko osveščanje otrok in krajanov;
 • skrb za urejeno in čisto okolje šole ter delovnih in učnih prostorov (urejanje cvetličnih gred, skalnjaka, botaničnega vrta, cvetličnih lončkov v učilnicah);
 • uporaba ločenih košev za papir in plastiko, ločevanje organskih odpadkov in ostalih odpadkov;
 • zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov, zbiranje baterij, zbiranje odpadnega papirja, zbiranje odpadnega jedilnega olja;
 • izdelovanje izdelkov iz naravnih in odpadnih gradiv;
 • smotrno ravnanje pri porabi električne energije, vode;
 • okoljska vzgoja kot sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta;
 • raziskovalne naloge na temo Zdravo življenje;
 • spodbujanje zdravega načina življenja (hrana in odnos do hrane, gibanje);
 • udeležba na natečajih (fotografskih, likovnih, literarnih) z okoljskimi vsebinami;
 • sodelovanje v EKOKVIZU;
 • EKOBRALNA ZNAČKA;
 • izdelava in celoletno ažuriranje eko spletne strani;
 • izboljšanje medsebojnih odnosov in s tem zmanjšanje vrstniškega nasilja na šoli (sodelovanje s starši in zunanjimi sodelavci);
 • izvedba ekodneva;
 • tiskanje šolskega ekočasopisa EKO LIST za obveščanje širše javnosti o dejavnostih šole;
 • ohranitev ekozastave.

Programski svet:

EKOKOORDINATORICA (matična šola): Andreja Govedič (od 2010/11)

EKOPROGRAMSKI SVET: Anica Borko (do 31.8.2015), Iris Breznik, Antonija Divjak, Cvetka Bezjak, Slavko Toplak, Suzana Logar, Štefka Smej.

 

Aktivnosti v preteklih letih:

 

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost