Skoči na glavno vsebino

Šola v naravi 5. razred – 5. dan

Naše bivanje v Kopru smo zaključili z ogledom Luke Koper.

Največji vtis na nas je pustil pogled na številne kontejnerje. Velikost našega edinega in zelo pomembnega pristanišča smo dojeli ravno ob opazovanju kontejnerjev, ki so dajali vtis zloženih Lego kock.

Močno pa smo se zamislili tudi ob pogledu na neskončne vrste novih avtomobilov in vplivu njihovih izpustov na naš planet in ozračje.

Po ogledu smo nadaljevali pot proti domu, med katero smo se okrepčali še v restavraciji McDonald’s. 

 

Medobčinski otroški parlament Lenart 2024

 

V petek, 23. 2. 2024, se je v Centru Slovenskih goric v Lenartu odvijal medobčinski otroški parlament. Na tem, že tradicionalnem dogodku, vsako leto sodeluje sedem osnovnih šol: OŠ Benedikt, OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol, OŠ Lenart, OŠ Sv. Ana, OŠ Sv. Trojica in OŠ Voličina.

 Mladi parlamentarci so se drugo leto zapored ukvarjali s temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Zbrane mentorje iz sedmih osnovnih šol in njihove varovance je v začetku srečanja pozdravila in nagovorila koordinatorica medobčinskega otroškega parlamenta in nekdanja predsednica Društva prijateljev mladina slovenske gorice, ga. Jasna Lipovž.

Našo šolo so letos zastopali naslednji učenci: Žiga Firbas iz 7.a, Urša Lorenčič iz 7.b in Gabrijela Žmavc iz 9.a.

Letošnje srečanje je potekalo malo drugače kot po navadi. Srečanje je bilo zastavljeno v obliki delavnice, ki temelji na gledališki pedagogiki.

Tako so mladi parlamentarci sami kreirali različne življenjske situacije, v katerih je bila glavna pozornost usmerjena v duševno zdravje glavnih likov. Ob tem so vključevali in povezovali znanja, ki so jih o aktualni temi pridobivali v zadnjih dveh letih na srečanjih šolskih otroških parlamentov, lastne izkušnje in izkušnje drugih.

Skupina mladih delegatov se je zelo povezala preko raznih socialnih iger, ki sta jih pripravili moderatorki letošnjega medobčinskega otroškega parlamenta in mentorici šolskega otroškega parlamenta v OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol.

Sledila je že zgoraj omenjena delavnica. Mladi so za izhodišče dobili navodilo, da ustvarijo dečka. Na plakat so narisali njegov obris, mu izbrali ime ter ga opisali z različnimi osebnostnimi lastnostmi. Deček je doživel psihično nasilje s strani vrstnikov. Njegova edina prijateljica je bila sošolka. Nekega dne so jo pod pretvezo, da je vse skupaj le »igra«, sošolci zvabili k nadlegovanju prijatelja. Kasneje se je zavedela, kaj je storila. S svojimi občutki glede storjenega se ni znašla.

Sodelujoči učenci, so preko metode gledališke pedagogike odigrali in prikazali različne možne scenarije poteka nadaljnjih dogodkov, posledice nasilja in trenutnega počutja glavnih akterjev v zgodbi. Preko igre vlog so iskali možne načine reševanja nastalih problemov in na koga se takrat lahko obrnemo. Opisano situacijo in s tem povezane težave so prikazali v različnih časovnih obdobjih:

  • aktualno dogajanje v šoli, nasilje – počutje žrtve in prijateljice;
  • obžalovanje prijateljice ter iskanje pomoči pri starših;
  • ukrepanje strokovnih delavcev v šoli;
  • posledica nasilja – prešolanje žrtve;
  • posledice v odraščanju žrtvine prijateljice zaradi storjenega nasilja;
  • posledice storjenega nasilja v odrasli dobi življenja tako žrtve kot njene prijateljice.

Srečanje se je zaključilo z volitvami treh delegatov za udeležbo na regijskem otroškem parlamentu v Mariboru. Dva delegata, ki sta zbrala največ glasov, pa se bosta udeležila 34. nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani. Med izvoljenimi udeleženci nadaljnjih srečanj v okviru otroškega parlamenta so: Lana Koler Gornik iz OŠ Benedikt,  Ema Senekovič in Pia Črnčec iz OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Dogodek se je zaključil z govorom koordinatorice dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih, ge. Kornelije Kaurin.

 

Zapisala:

Ela Žibrat

Mentorica ŠOP OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

Šolski otroški parlament

V četrtek, 4. 1. 2024, se je v matični in podružnični šoli odvijal šolski otroški parlament. Aktivnosti v okviru tega dogodka so bili deležni učenci od 4. do 9. razreda.

Že drugo leto zapored smo obravnavali zelo pomembno temo – Duševno zdravje otrok in mladostnikov. V preteklem šolskem letu smo pozornost namenili spoznavanju duševnega zdravja, kaj to je, kaj nanj vpliva, kakšne so posledice…

V letošnjem šolskem letu pa smo se usmerili v raziskovanje vpliva zasvojenosti na duševno zdravje odvisnika in njegovih pomembnih drugih, vpliva medosebnih odnosov na duševno zdravje, pomena primernega gibanja in prehrane na duševno zdravje ter iskanje virov pomoči.

Da smo skupaj z učenci res poglobili svoja spoznanja, smo v obe šoli povabili strokovne delavce iz Zdravstvenega doma Lenart in Zdravstvenega doma Ptuj.

V podružnični osnovni šoli v Vitomarcih smo učenci in zaposleni znanje o duševnem zdravju širili ob pomoči strokovnih delavk iz Zdravstvenega doma Ptuj. Tako so bili učenci 4., 5. in 6. razreda deležni gibalne delavnice o zdravem in primernem gibanju ter pomembnosti pravilne drže telesa, ki sta jo izvedli fizioterapevtki iz omenjenega zdravstvenega doma. Spoznali so veliko zanimivih vaj za pravilno držo hrbtenice.

Po tej delavnici pa jih je medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ptuj poučila o zasvojenosti. Spoznali so, kaj je zasvojenost, s čim smo lahko zasvojeni, kakšne so posledice zasvojenosti za odvisnika in vplivih na njegove pomembne druge. Učenci so se v okviru te delavnice preizkusili tudi v iskanju rešitev tega problema in spoznali vire pomoči. Druga polovica dneva pa je bila namenjena vplivu medosebnih odnosov na naše duševno zdravje. Dan so zaključili z lepimi mislimi, ki so jih drug drugemu zapisali na zgibanko iz papirja.

Šolski otroški parlament

V četrtek, 4. 1. 2024, se je v matični in podružnični šoli odvijal šolski otroški parlament. Aktivnosti v okviru tega dogodka so bili deležni učenci od 4. do 9. razreda.

Že drugo leto zapored smo obravnavali zelo pomembno temo – Duševno zdravje otrok in mladostnikov. V preteklem šolskem letu smo pozornost namenili spoznavanju duševnega zdravja, kaj to je, kaj nanj vpliva, kakšne so posledice…

V letošnjem šolskem letu pa smo se usmerili v raziskovanje vpliva zasvojenosti na duševno zdravje odvisnika in njegovih pomembnih drugih, vpliva medosebnih odnosov na duševno zdravje, pomena primernega gibanja in prehrane na duševno zdravje ter iskanje virov pomoči.

Da smo skupaj z učenci res poglobili svoja spoznanja, smo v obe šoli povabili strokovne delavce iz Zdravstvenega doma Lenart in Zdravstvenega doma Ptuj.

Tako je za učence 4. in 5. razreda v matični osnovni šoli dietetičarka iz Zdravstvenega doma Lenart izvedla predavanje in delavnico o zdravi prehrani s poudarkom na spoznavanju vpliva energijskih pijač na naše telo in zdravje ter vplivu omenjenega na duševno zdravje. Drugi del dneva pa so posvetili vplivu medosebnih odnosov na duševno zdravje.

Učenci od 6. do 9. razreda so se v tem dnevu v matičnih oddelkih ukvarjali z vplivom zasvojenosti, predvsem z nikotinskimi izdelki, na duševno zdravje odvisnika in njegovih pomembnih drugih. Izrazili so svoje mnenje o tem, zakaj mladi te izdelke sploh poskusijo, zakaj jih nekateri sploh ne uporabljajo, kje ali od koga so izvedeli o posledicah uporabe omenjenih izdelkov, kaj bi jih odvrnilo od uporabe le teh in kaj bi jih spodbudilo k opustitvi uporabe nikotinskih izdelkov. Večina učencev tega starostnega obdobja je kot razlog za poskus tega navedla radovednost, vpliv družbe in stres. Kot razlog za neuporabo teh izdelkov so izpostavili zavedanje o škodljivosti zdravju, neprivlačnost uporabnikov nikotinskih izdelkov, ne prepoznavajo pametnega in logičnega razloga za uporabo in zaradi posledic nikotinskih izdelkov (smrt, hude bolezni).O posledicah uporabe nikotinskih izdelkov pa so največ izvedeli v šoli, od staršev, prijateljev in sošolcev. Nikotinskih izdelkov nikoli ne bi poskusili zaradi hudih posledic – smrt. K opustitvi te razvade pa bi jih spodbudile težave z lastnim zdravjem ali opazovanju zdravstvenih težav svojih bližnjih in znancev.

Šestošolci so poleg tega imeli še predavanje o virih pomoči v primeru težav z duševnim zdravjem, ki ga je izvedla svetovalna delavka ga. Jasna Lipovž.

Ker pa pri odvisnosti velikokrat pride do hudih zdravstvenih težav in življenjske ogroženosti so reševalci iz Zdravstvenega doma Lenart izvedli tečaj prve pomoči za učence tretje triade.

Izmenjevalnica

V ponedeljek, 11. 12. 2023, in v sredo, 13. 12. 2023, se je že tradicionalno odvila izmenjevalnica rabljenih stvari. S to akcijo želimo pri učencih razvijati trajnostni odnos do stvari, saj moramo skrbeti za čistost našega planeta.

Kot vsako leto so se tudi tokrat učenci izkazali z zbranimi predmeti za izmenjavo. Tako se je nabralo veliko oblačil, dodatkov, knjig, potrebščin in igrač, ki so razveselile otroke. Pri izvedbi so aktivno sodelovali učenci obeh šestih razredov, ki so zbrane stvari lepo zložili in mlajšim učencem pomagali pri izbiri. Izmenjava stvari se je uspešno zaključila, saj na koncu ni ostalo nič.

Hvala vsem za sodelovanje.

Dostopnost