Skoči na glavno vsebino
Šolska shema Evropske Unije

Šolska shema Evropske Unije

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili uspešno vključeni v evropski projekt šolska shema. Gre za projekt Evropske unije, financiran s strani Evropske unije, katerega namen je brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in tako izboljšati prehranske navade otrok. V šolskem letu 2022 /2023 smo na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci več kot 50-krat dodatno na jedilniku v sklopu šolske malice ali kosila ponudili raznovrstno sadje in zelenjavo in več kot 30-krat dodaten obrok mleka. V sklopu šolske sheme so se izvedle tudi različne dejavnosti na temo sadja in zelenjave ter mleka. Izvedli smo tradicionalni slovenski zajtrk, dan, ki je bil bogat z različnimi aktivnostmi. Veliko smo se pogovarjali o zdravi prehrani, pomenu lokalne prehrane, ustvarjali likovne izdelke, spoznavali prehransko piramido, sestavljali recepte za zdrav zajtrk. Obiskal nas je čebelar in nas podučil o medu in drugih čebeljih pridelkih. Učenci iz različnih razredov so obiskali hladilnico jabolk in živinorejsko kmetijo. V šoli v naravi so učenci pridobili znanje o rastlinah in njihov pomen za prehrano in zdravje. Dan brez zavržene hrane smo na obeh šolah obeležili z okrasitvijo šolskih prostorov z različnimi plakati in napisi. Učenci so zbrali različne recepte, kako porabiti različna živila in tako zmanjšati količino zavržene hrane. Učenci so spoznali veliko dejstev o mleku in pomenu lokalne ponudbe mleka.

Več informacij o šolski shemi si lahko preberete na uradni spletni strani Šolska shema sadja, zelenjave in mleka | GOV.SI

Veselimo se sadja in zelenjave ter mleka v novem šolskem letu.

Dan slovenske hrane – Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Izvajamo ga ob dnevu slovenske hrane, vsak tretji petek v novembru. Nastal je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Sredstva za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke, šolarje in širšo javnost o dobrih prehranjevalnih navadah, pomenu uživanja zajtrka in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora.

Letos je potekal že 12. Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«, ki izpostavlja mleko in mlečne izdelke.

Na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci smo dan obeležili z zajtrkom in različnimi dejavnostmi. Sprva smo prisluhnili šolskem radiu, kjer smo izvedeli veliko o pomenu zajtrka in o samem projektu. Pesem Čebelar nas je popeljala v prijetno vzdušje in vzbudila kreativno ustvarjanje pogrinjkov po razredih.

Za letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk so mleko pripeljali s kmetije Roškar, med je pridelalo čebelarsko društvo Ivana Jurančiča, maslo so v mlekarni izdelali iz slovenskega mleka, črni kruh iz krušne peči pa nam je dobavila ga. Senekovič. Tudi jabolka so bila iz našega domačega okolja  – s sadjarstva Druzovič v Vitomarcih.

Po zajtrku so sledile različne aktivnosti po razredih. Najmlajši otroci so tradicionalni slovenski zajtrk obeležili z likovnimi ilustracijami svojega zdravega zajtrka in raznimi igrami v učilnici in na igralih. Del dejavnosti je bil namenjen tudi predstavitvi pomena zdravih prehranjevalnih navad in telesne aktivnosti na naše zdravje. Učenci so pri urah spoznavali prehransko piramido, sestavljali recepte za zdrav zajtrk z mlekom, spoznavali poklice v kmetijstvu in živilstvu in še marsikaj zanimivega. Izdelali smo svoj sir, vendar bomo morali na pokušino še počakati. Obiskal nas je čebelar gospod Zvonko Anželj in nas podučil o medu in drugih čebeljih pridelkih. Po prostorih šole so se slišali zvoki harmonike, nekateri so tudi zaplesali. Starejši učenci so obravnavali razne vsebine oz. problematike (škodljivost kajenja, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, vpliv uživanja psihoaktivnih snovi na zdravje mladostnika), ki se jih morajo zavedati v nadaljnjem življenju.

S tovrstnimi projekti vsekakor krepimo zavest o pomenu kmetijstva, čebelarstva, živilske industrije, zdravega načina življenja ter uživanja lokalno pridelane hrane na naše zdravje in okolje. Imeli smo se super.

Jana Pernek, org. šol. prehrane

Tradicionalni slovenski zajtrk

Slika 1 of 51

Obvestilo o alergenih

Na osnovi Uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14) OŠ Cerkvenjak – Vitomarci obvešča javnost o postopkih zagotavljanja varnosti živil, ki jih izvajamo v šoli:

A) Skladno z Uredbo (ES) št. 1169/2011 in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) (Uradni list RS, št. 6/14) ima šola izdelan seznam jedi z označenimi snovmi, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivosti.
Z Uredbo (ES) št. 1169/2011 določeni možni alergeni so naslednje snovi:

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica (npr. pira in horasan), rž, ječmen, oves ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:

(a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo (42);
(b) maltodekstrinov na osnovi pšenice (42);
(c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;
(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih, razen:

(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;
(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;

5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:

(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob (42);
(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;
(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;
(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:

(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
(b) laktitola;

8. oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
9. listna zelena in proizvodi iz nje;
10. gorčično seme in proizvodi iz njega;
11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;
13. volčji bob in proizvodi iz njega;
14. mehkužci in proizvodi iz njih.

B) Šola dietne obroke za učence pripravlja ločeno na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili šole. Učencem, ki so na posamezne alergene občutljivi, pripravljamo obroke z ustrezno zamenjavo jedi.

C) Seznam jedi z zgoraj naštetimi alergeni se nahaja pod jedilnikom v avli šole.

Prehrana

Dokument Prenos
Letna prijava na prehrano
Uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane

 

Dokument Prenos
Pravila o šolski prehrani

 

Dokument Prenos
Povezava do ankete o šolski prehrani
Rezultati ankete o šolski prehrani

 

Šola organizira za učence tri obroke: malico, kosilo in popoldansko malico.
Popoldanska malica je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.
Pri pripravi in načrtovanju šolske prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

URNIK PREHRANE:
Malica – razredna stopnja (matična šola): 8.45 – 9.05
Malica – predmetna stopnja (matična šola) in podružnica Vitomarci : 9.35 – 9.55
Kosilo: 11.15 – 13.15
Popoldanska malica: 13.30 – 13.55

PREVZEM OBROKOV
Prevzem šolskih obrokov beležimo elektronsko (učenec pred prevzemom obroka odčita svoj ključek).
Če učenec ključek izjemoma pozabi doma, o tem obvesti učitelja, ki v namenskem obrazcu označi ročni prevzem obroka. Izguba ključka je plačljiva.

CENA OBROKOV
Cena šolske prehrane se bo spreminjala v skladu z gibanjem cen življenjskih stroškov.
Malica: 1,10 EUR
Malo kosilo (od 1. do 4. razreda):
2,42 EUR
Osnovno kosilo (od 5. do 9. razreda): 2,63 EUR
Popoldanska malica: 0,66 EUR

PREHRANSKE OMEJITVE
Starši o posebnih prehranskih potrebah otroka obvestite organizatorja prehrane s potrdilom o medicinsko indicirani dieti, ki ga izpolni pediater ali zdravnik specialist.
Jedilniki se prilagodijo na podlagi mnenja izbranega zdravnika, v okviru zmožnosti in v skladu s pravili naše šole. Učencu se ponudi dietna prehrana od dne, ko predložite veljavno potrdilo o vrsti diete.
Starši ukinitev diete sporočite organizatorju prehrane preko obrazca o ukinitvi medicinsko indicirane diete.

LETNA PRIJAVA NA PREHRANO
V mesecu juniju starši izpolnite obrazec Prijava na prehrano za naslednje šolsko leto. Med šolskim letom lahko starši kadarkoli prijavite otroka na prehrano ali prekličete prijavo prehrane za nedoločen čas s posredovanjem Uradnega zaznamka o spremembi ali preklicu prehrane. Ustrezno izpolnjen Uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane starši oddate v tajništvu šole ali organizatorju prehrane. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z  dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

ŠOLSKA SHEMA
Šola je vključena v evropski projekt Šolska shema, v okviru katerega učencem enkrat na teden razdeljujemo sadje/ zelenjavo in vsak drugi teden mleko/ mlečne izdelke kot dodaten obrok.

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE:
Jana Pernek, mag. prehrane

Dostopnost